Lezecké kroužky

Na stěně probíhají lezecké kroužky ve spolupráci se SVČ Doris Šumperk.

 

Pondělí 15.30 - 16.30 (Horolez)
16.30 - 18.00 (začátečníci)
Úterý 15.30 - 17.00 (začátečníci)
Středa 15.30 - 17.00 (začátečníci)
Čtvrtek 15.30 - 17.00 (pokročilí) 
17.00 - 18.30 (pokročilí)

 

Lezecké kroužky jsou určeny pro děti a mládež ve věku 7 - 15 let.

Začínající lezci se nejprve seznámí s bezpečnostními pravidly, vázání základních uzlů, používání jisticích pomůcek, základy jištění.

Pro aktivnější a zapálenější děti, které lezení opravdu zaujalo, a chtějí se mu systematičtěji věnovat je určen kroužek pro pokročilé, ve kterém se zaměří na zlepšení lezecké úrovně, seznámí s teorií i praxí lezeckého tréninku.

 

Lezení je velmi rizikový sport, v lezeckém kroužku jsou proto přísná pravidla kázně a kontroly, aby bylo riziko úrazu minimalizováno na nejnižší možnou míru.

Sportovní oblečení neomezující pohyb je nezbytné! Sedáky a lezečky je možné zapůjčit.

1x až 2x za sezonu se jezdí lézt na cvičné skály (Městské skály, Bradlo, Tři kameny apod.) a do lezeckých center (Flashwall Olomouc).

Bližší informace o přihláškách je možné získat u vedoucích kroužků nebo ve SVČ Doris Šumperk.

 

V případě plné obsazenosti nebo nevyhovujícího termínu lezeckých kroužků mohou děti navštěvovat stěnu za doprovodu rodičů nebo osoby starší 18-ti let kdykoliv během provozní doby pro veřejnost. O zaškolení nováčků se postará službu konající dozor.

Kontakt

Horolezecká stěna SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3 Zemědělská 3
787 01 Šumperk
731 561 043 sykora.j@atlas.cz